Wat Is Life Teen

Life Teen is een beweging binnen de RK-Kerk, met als missie: ‘tieners dichter bij Christus brengen’.
Life Teen is in 1985 ontstaan in de Verenigde Staten (Mesa, AZ) en tegenwoordig actief in meer dan 1000 parochies wereldwijd.

Waarom

Tieners (13-19 jaar) bevinden zich in een bepalende levensfase: ze zijn geen kind meer, maar ook nog niet volwassen. In deze fase worden ze zich steeds meer bewust van zichzelf, gaan ze beslissende keuzes maken in studie en/of werk en gaan ze een mening vormen over belangrijke zaken in het leven. Er komt veel op tieners af in heel korte tijd; bovendien zijn ze soms kwetsbaar en beïnvloedbaar door de vele media. Tieners willen serieus genomen worden en ergens bijhoren. Daarom is het belangrijk dat tieners, in deze levensfase, ook bij de Kerk mogen horen en zich er welkom mogen voelen!

Hoe

Er zijn een aantal ‘ingrediënten’ van Life Teen die het makkelijker maken voor tieners om dichter bij Christus te komen: